1

Nyheter

Furfural kemisk förening

Furfural (C4H3O-CHO), även kallad 2-furaldehyd, mest kända medlem av furanfamiljen och källan till de andra tekniskt viktiga furaner. Det är en färglös vätska (kokpunkt 161,7 ° C; densitet 1,1598) som utsätts för mörkare vid exponering för luft. Det löser sig i vatten i en utsträckning av 8,3 procent vid 20 ° C och är helt blandbart med alkohol och eter.

22

 En tid på cirka 100 år markerade perioden från upptäckten av furfural i laboratoriet till den första kommersiella produktionen 1922. Den efterföljande industriella utvecklingen är ett utmärkt exempel på industriellt utnyttjande av jordbruksrester. Majskolvar, haverskrov, bomullsfröskal, risskal och bagasse är de viktigaste råmaterialkällorna, vars årliga påfyllning garanterar en fortsatt leverans. Under tillverkningsprocessen ångas massor av råvaran och utspädd svavelsyra under tryck i stora roterande kokare. Den bildade furfuralen avlägsnas kontinuerligt med ånga och koncentreras genom destillation; destillatet separeras vid kondensation i två lager. Det undre skiktet, innefattande våt furfural, torkas genom vakuumdestillation för att erhålla furfural med en renhet på minst 99 procent.

Furfural används som ett selektivt lösningsmedel för raffinering av smörjoljor och kolofonium, och för att förbättra egenskaperna hos dieselbränsle och återvinningslager för katalysator. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av hartsbundna sliphjul och för rening av butadien som behövs för framställning av syntetiskt gummi. Tillverkningen av nylon kräver hexametylendiamin, varav furfural är en viktig källa. Kondensation med fenol ger furfural-fenolhartser för en mängd olika användningsområden.

När ångor av furfural och väte förs över en kopparkatalysator vid förhöjd temperatur bildas furfurylalkohol. Detta viktiga derivat används inom plastindustrin för produktion av korrosionsbeständiga cement och gjutna föremål. Den liknande hydreringen av furfurylalkohol över en nickelkatalysator ger tetrahydrofurfurylalkohol, från vilken olika estrar och dihydropyran härrör.

 I sina reaktioner som en aldehyd har furfural en stark likhet med bensaldehyd. Således genomgår den Cannizzaro-reaktionen i stark vattenhaltig alkali; det dimeriseras till furoin, C4H3OCO-CHOH-C4H3O, under påverkan av kaliumcyanid; den omvandlas till hydrofuramid, (C4H3O-CH)3N2, genom inverkan av ammoniak. Furfural skiljer sig emellertid markant från bensaldehyd på ett antal sätt, av vilka autoxidering kommer att tjäna som ett exempel. Vid exponering för luft vid rumstemperatur bryts furfural ned och klyvs till myrsyra och formylakrylsyra. Furosyra är ett vitt kristallint fast ämne som är användbart som baktericid och konserveringsmedel. Dess estrar är doftande vätskor som används som ingredienser i parfymer och smakämnen.


Inläggstid: 15 aug 20-2020